top of page

Familieopstellingen

“Vind je kracht en moed om van binnen op zoek te gaan naar je werkelijke motivatie in werk, liefde en je leven. Wat is je echte verlangen? Als je van hieruit gaat bewegen zal je verbaasd zijn van het enorme effect.”

(Hylke Bonnema)

Een familieopstelling is een ruimtelijke weergave van een familiesysteem. Het is een snelle effectieve methode die op een wonderlijke manier inzicht kan geven in de dynamieken en onbewuste patronen binnen jouw systeem. Het verbindt je met jouw familiesysteem, jouw voorouders en hun lot, waardoor je zelf terug beweging kunt brengen in wat vast zit, in wat zich steeds maar herhaalt in je leven. Door de beweging kan transformatie plaatsvinden en wordt het zelfgenezend vermogen versterkt. De vaste patronen zijn vaak al vele jaren doorgegeven van generatie op generatie. Uit liefde voor de familie kan je onbewust een last van een ander familielid op je hebben genomen. Soms leef je bewust of onbewust het leven van iemand anders. Je wordt de moeder van je moeder; je draagt een last voor iemand anders in de familie zonder dat je dat weet en zonder dat je dat wilt. Als volwassene functioneren we onbewust nog vaak volgens deze blauwdruk. Ook vinden veel van onze onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen hun oorsprong in de systemen waarin we zijn opgegroeid. We hebben bekrachtigende en beperkende patronen meegenomen. Deze patronen kan je in je huidige leven weer tegen komen binnen nieuwe systemen bijvoorbeeld je relatie of je werk. Met de opstellingen kun je deze onbewuste patronen zichtbaar maken en transformeren.

De essentie van opstellingen is dat we verborgen verhalen zichtbaar maken, belichten. Dat wat niet gezien is, er niet mocht zijn, mag er nu zijn, waardoor heling plaats kan vinden. Er wordt vanuit compassie gewerkt niet vanuit medelijden. Voor jou betekent dit dat jij je ondersteund voelt in jouw krachtige ziel, dat je het lot wilt omarmen en uit het oude beperkende verhaal wil stappen naar meer voluit leven.

Onverklaarbaar

De principes achter een opstelling zijn soms moeilijk te begrijpen en ook niet makkelijk uit te leggen. Er bestaat geen duidende theorie. Een opstelling kan niet geheel verklaard worden en zijn er ook geen ‘harde’ causale verbanden aan te wijzen. Dat hoeft ook niet, want er wordt gewerkt met wat er ´is´ en dat blijkt voor het verkrijgen van inzicht genoeg. Bekend is wél dat opstellingen werken. In de praktijk blijkt telkens weer dat de informatie die in een opstelling beschikbaar komt verbazingwekkend kloppend is.

Welke vragen

In feite kunnen alle vragen opgesteld worden. Persoonlijke, relationele, familie-, spirituele, levensvragen, zakelijke, werk, organisatorische, gezondheidsvragen enz. Opstellingen kunnen verhelderende en bevrijdende inzichten geven als je worstelt met vragen over relaties met een partner, kinderen, andere familieleden, vragen over je eigen leven, over patronen die steeds terugkomen, over een diep onverklaarbaar verdriet of het steeds vastlopen in bijvoorbeeld werksituaties. Vooral bij vragen die je al langer bezig houden, waar je misschien al van alles aan hebt proberen te doen, maar waar je op een of andere manier niet veel verder mee komt, kunnen opstellingen een uitkomst bieden.

Aanpak

We bekijken jouw verlangen en vraagstuk en met de opstelling vouwen we jouw systeem, jouw binnenwereld open, waardoor deze zichtbaar wordt. Dit kan met een tafel-, een blaadjes- of een groepsopstelling.

Tafelopstelling

Deze sessie doe je individueel. Via poppetjes, voorwerpen op tafel krijg je jouw systeem inzichtelijk. Je ervaart de dynamieken en symptomen binnen jouw systeem.

Blaadjesopstelling

Deze sessie doe je individueel. Blaadjes met daarop geschreven personen en thematieken worden in de ruimte geplaatst. Door op deze plekken te gaan staan ervaar je de dynamieken en symptomen binnen jouw systeem en worden deze inzichtelijk. Vanuit de bewegingen kan er transformatie en heling ontstaan.

Groepsopstelling

Er wordt gestart met een kort gesprek over het thema van de opsteller (vragensteller). Daarna nodigt de begeleider de opsteller uit om mensen te kiezen die voor zijn familieleden of iets representant willen staan. Dat kan een familielid zijn, de eigen persoon, maar ook bijvoorbeeld gevoelens, een blokkade, vragen, krachtbronnen…. De representanten zoeken een plek in de ruimte en de opstelling komt tot leven doordat de representanten met name via hun houding, plaats en bewegingen informatie verschaffen over gevoelens en belevingen. De begeleider stelt vragen aan de opsteller en gaat op gevoel en waarneming in. De dynamieken en symptomen binnen het systeem worden inzichtelijk, er is beweging, waardoor transformatie en heling kunnen ontstaan.

Ik werk met het klassieke opstellen volgens Bert Hellinger (oprichter) en het intuïtief systemisch coachen, het nieuwe opstellen van Hylke Bonnema. In deze laatste methode kan ik mijn intuïtie en bezieling kwijt en laten de verborgen geheimen zich makkelijker zien, waardoor er snelle transformaties plaats kunnen vinden. In het nieuwe opstellen in de groep zijn voornamelijk de opsteller en de begeleider aan het woord, waardoor er binnen korte tijd de diepte in gewerkt kan worden. De representanten beelden de beleving uit, dus er wordt vrijwel niet gesproken. De beleving van de representant kan door (onbewuste) herkenning in het eigen systeem ook veranderingen teweeg brengen.

‘Als je luistert naar de stilte en je bent met wat er is. Dan voel je leven in de ruimte en dat is alles wat er is.’

(Ton Constandse)

Maak een afspraak met Liselotte

In mijn praktijk begeleid ik jou op lichamelijk, psychisch en energetisch gebied.

Hulp durven vragen maakt jou tot een krachtig mens!

Samen kijken we wat jij nodig hebt.

Familieopstellingen Liselotte Boon
bottom of page